Så här jobbar jag

Det första som sker i processen efter att planeringen är klar är noggrann utmätning av placeringen. När vi vet precis var uppfarten ska vara påbörjas schaktningen. Detta innebär att all massa grävs bort där uppfarten ska vara. Hur mycket som ska bort beror på markens förutsättningar. För att på bästa sätt kunna undvika tjälskjutning bör man också ta hänsyn till höjden som man behöver på eventuell överbyggnad. Tänk på att uppfarten alltid ska ha en lätt lutning så att vatten kan rinna av. Noga beräkningar och väl planering innan man påbörjar arbetet, underlättar alltid för senare skeden i processen.

Bra grund ger bästa resultat
Efter schaktningen lägger jag på en markduk för att separera lagren och förhindra rotogräs. Därefter läggs ett bärlager typ 0-60 för att förstärka marken så att den blir slittålig och stabil. Detta lager bör vara minst 40-60 cm. Efter detta jämnar jag ut och väger av med en så kallad markvibrator som hjälper till att få materialet att sätta sig. Mängden bärlager beror självklart på markförutsättningarna.

Glädje under många år
Nu lägger jag på ett jämt bärlager av den finkornigare typ 0-18. Även i detta steg är markvibratorn ett bra verktyg. När bärlagret är lagt bör man fylla uppfarten med stenmjöl eller stenflis (typ 2-5) som ger en plan yta  med hjälp av markvibratorn.Nu är ytan redo för själva stenläggningen efter önskat mönster. Därefter sopas stenmjöl som fyller upp samtliga skåror.

Nu börjar uppfarten bli klar, men en viktig del återstår i processen för att få en fin och platt yta Det sista som sker är att jag sopar bort överflödigt stenmjöl och sedan är uppfarten färdig. Ett markarbete som man har glädje av många år framåt.

box3

box1

box2